2006/Nov/28

โลกของความเป็นจริงและความฝัน
ถูกสร้างให้เกิดขึ้นมาพร้อมกัน
บนที่เดียวกัน แต่อยู่ซ้อนกัน
โลกที่เป็นความเป็นจริง...จะปล่อยให้คนทุกคน
ได้เรียนรู้ทุกอย่างในชีวิตด้วยตนเอง
จะมีบทเรียนต่าง ๆ ที่ถูกธรรมชาติออกแบบมา
ให้ลองทำอย่างมากมาย
บางอย่างก็เลือกที่จะทำได้...แต่บางอย่างก็เลือกไม่ได้

โลกของความเป็นจิง..
จึงสามารถรู้สึกได้...สัมผัสได้...สุขจริง...และเจ็บจริง

เมื่อคนบาดเจ็บกับความจริง
ก็จะพยายามผลักโลกอีกใบให้แยกออกมา
เป็นอาณาเขตที่มีปุยหมอก ละอองควันล่องลอย
และทำให้การมองเห็นเลือนราง
เป็นที่ที่คนจะหนีไปจากความล้มเหลว
แอบซ่อนตัวเองจากความผิดพลาด
และความเจ็บปวดที่ตามมาไม่ถึง
..............................................
ทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความแตกต่าง
คนบางคนที่เคยหายไปจากชีวิต
หรือสิ่งที่ทำให้ชิวิตเต็มขึ้น
จะพบเจอได้ในโลกไบนี้

" โลกแห่งความฝันจึงสวยงาม
สวยงามเฉกเช่นความฝัน
ที่รู้สึกได้...แต่สัมผัสไม่ได้"

เป็นสิ่งที่ดี...หากเรามีโลกไว้สองใบ
เมื่อเจ็บกับโลกใบหนึ่ง เราก็หนีไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งได้
แต่ในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกความฝันต้องไม่ลืมว่า
โลกอีกใบกำลังหมุนไปอยู่ทุกขณะ
มีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ ๆ อยู่ทุก ๆ วัน
และกำลังรอให้เรากลับไป

และชีวิตของคน
จะเติบโตในโลกแห่งความจริงเท่านั่น

โ ล ก ข อ ง ค ว า ม ฝั น
อาจจะเป็นที่ที่ทำให้จิตใจเราสบายขึ้น..มีความสุขขึ้น
แต่โลกใบนี้ไม่มีอากาศให้หายใจ
ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโต
ชีวิตและความเคลื่อนไหวทุกอย่างจะหยุดอยู่กับที่
เราจะหลีกเลี่ยงการกลับคืนสู่ความจริงไม่ได้
นอกจากจะยอมให้ตัวเองกลายเป็นความฝันไปด้วย...
โลกของความฝันนะอยู่ได้... แ ต่ อ ย่ า น า น . . . . . . . . . .
..........................................................................................

++++ความฝันนั้นสวยงามเสมอ++++

Comment

Comment:

Tweet


อยู่ในความฝันมากไปก็ไม่ดี
แต่ถ้าเลือกได้ก็ขออยู่อ่ะนะ..
#2 by sssis2272~~~ReDRo$eWitBlacKRibbiN^^ At 2006-12-29 23:29,
เอาซะมองเห็นภาพเยย
ชอบจังประโยคที่ว่า "โลกของความฝันนะอยู่ได้ แต่อย่านาน" คมจริงๆ
#1 by ^_^ BOYUDON บอยอุดร ^_^ At 2006-12-05 11:40,